SZEMERE-VET ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Budapest, 1185 Üllői út 576. ( a Lőrinc centerrel szemben) Tel: 290-28-97,

 

 

Rendelőnk május 1-én ZÁRVA tart.

 

 

Május 2-tól szeretettel várjuk a megszokott rendelési időben a gazdikat és kedvenceiket.

 

 

 Állatorvosi ügyelet:

 

 Szent István Egyetem 

Budapest, VII. kerület István u 2.

Tel.: 478-4100

 

 

 

 TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Ebtartó!

 Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban előírt adattartalommal. A települési (kerületi) önkormányzat köteles az ebösszeírás nyomán az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi, elektronikus nyilvántartást vezetni.

 Az eb tulajdonosa, illetve az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az ebösszeíró adatlapon feltüntetett adatokat a települési (kerületi) önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az állampolgárokat ebtartással kapcsolatos adataik tekintetében nyilatkozattételi kötelezettség terheli, így akik nem tesznek eleget ezen kötelezettségüknek, állatvédelmi bírsággal sújthatók a hivatkozott törvény 43. § (1) bekezdése alapján. A bírságot egy éven belül az állatvédelmi hatóság szabja ki a 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

 Tájékoztatásul jelezzük, hogy Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás („ebadó”) bevezetését.

 Az ebösszeíró adatlap további példányai átvehetők a Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthetők a www.bp18.hu honlapról az alábbi linről: 

http://www.bp18.hu/docs/ebosszeiro_adatlap.pdf

http://www.bp18.hu/tartalom.128.html

 

 Az ebösszeíró adatlapot ebenként egy példányban kell kitölteni, majd a Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módok valamelyike útján eljuttatni:

 - levélben, postai úton (1184 Budapest, Üllői út 400.),

- a Polgármesteri Hivatal portáján található gyűjtőládába helyezve,

- illetve az adatlap leadható a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán is, ügyfélfogadási időben (1184 Budapest, Üllői út 400., vagy 1184 Budapest, Városház u. 16., illetve 1188 Budapest, Ady E. u. 100.).

 Az ebösszeíró adatlapok leadási, illetve postára adási határideje: 2013. május 31.

 Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, illetve ebtulajdonosokat, hogy 2013. január 1. napjától négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni. Az eb mikrochippel történő ellátásának díja magában foglalja a mikrochip árát, a beültetés díját, valamint az állatorvosi adatbázisba történő regisztráció díját is.

 Akik már 2013. május 31.-ig megtették bejelentési kötelezettségüket újra nem kell a nyomtatványt leadni.

 Az alábbi esetekben bejelentési kötelezettség áll fent:

 

  • cím változása

  • az állat elhullása

  • új kiskutya esetén

 

 

 

 Állatorvosi ügyelet:

 

Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar

 1078 Budapest István u. 2.

 Tel.: 478-4100

 


 

 Megközelítés:  50-es villamossal a Bajcsy-Zsilinszky u.-i és a Honvéd u. -i megálló között.

 

 

 

A Lőrinc centerrel szemben.

 

(az Üllői út túloldalán, kissé Vecsés irányában)

 

 

 

Tel: 290-28-97

 

 

e-mail:  szemerevet@t-online.hu

 

 

 

dscf3845.jpg

 

 

Előzetes időpont egyeztetés

 

 

 

Rendelőnkben lehetőség nyílt előzetes időpont foglalásra,  mely esetben várakozás nélkül is tudjuk fogadni pácienseinket.

 

 Amennyiben kedvencének orvosi ellátásra van szüksége és szeretné elkerülni a várakozást, javasoljuk a telefonon történő, illetve személyes időpont egyeztetést.

 

Az egyeztetett időpontra érkező pácienseink előnyt élveznek a nem időpontra érkezőkkel szemben.

 

A bejelentett betegeket soron kívül, a megbeszélt időpontban név szerint szólítjuk.

 

Ettől csak azokban az esetekben térünk el, amikor egy beteg állatnak azonnali, sürgős orvosi ellátásra van szüksége (pl.: balesetet szenvedett állat ellátása vagy sürgősségi műtét végzése miatt) az időpontra érkező betegeket telefonon értesítjük a várható csúszásról.

 

Kérjük, amennyiben Ön nem tud megjelenni az előre egyeztetett időpontban, vagy késik, értesítsen minket a 290-28-97, vagy 06/20-267-03-53 telefonszámok valamelyikén.

 

Bejelentkezni a 290-28-97 telefonszámon vagy személyesen lehetséges.

 

 

Ebösszeírás

 

 Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban előírt adattartalommal. A települési (kerületi) önkormányzat köteles az ebösszeírás nyomán az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi, elektronikus nyilvántartást vezetni.


Az eb tulajdonosa, illetve az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az ebösszeíró adatlapon feltüntetett adatokat a települési (kerületi) önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az állampolgárokat ebtartással kapcsolatos adataik tekintetében nyilatkozattételi kötelezettség terheli, így akik nem tesznek eleget ezen kötelezettségüknek, állatvédelmi bírsággal sújthatók a hivatkozott törvény 43. § (1) bekezdése alapján. A bírságot egy éven belül az állatvédelmi hatóság szabja ki a 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás („ebadó”) bevezetését.

Az ebösszeíró adatlap további példányai átvehetők a Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthetők a www.bp18.hu honlapról.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként egy példányban kell kitölteni, majd a Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módok valamelyike útján eljuttatni:

- levélben, postai úton (1184 Budapest, Üllői út 400.),
- a Polgármesteri Hivatal portáján található gyűjtőládába helyezve,
- illetve az adatlap leadható a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán is, ügyfélfogadási időben (1184 Budapest, Üllői út 400., vagy 1184 Budapest, Városház u. 16., illetve 1188 Budapest, Ady E. u. 100.).

Az ebösszeíró adatlapok leadási, illetve postára adási határideje: 2013. május 31.

 

 

 

 http://www.bp18.hu/hirdetmeny.492.ebosszeiras.html

 

 

 

 

 

 

 

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet

 

a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

 

3. § (1) Az eb tartója köteles az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvosnak bejelenteni, ha az állata

 

a) a három hónapos kort elérte,

 

b) elhullott vagy elkóborolt, vagy

 

c) új tulajdonoshoz került.

 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja esetében a változást az új tartási helyen az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvos felé az új tulajdonosnak is be kell jelentenie. A bejelentésnek tartalmaznia kell a veszettség elleni legutóbbi immunizálás helyszínét, időpontját, és az immunizálási végző állatorvos kamarai bélyegzőjének számát és nevét is. A bejelentés történhet az oltási könyv bemutatásával is.

 

(3) A magánállatorvos az állattartó (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének teljesítését írásban igazolni köteles az állattartó kérésére.

 

4. § (1) Az állattartó köteles:

 

a) minden három hónaposnál idősebb ebet - a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével - veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:

 

aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,

 

ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,

 

ac) ezt követően évenként;

 

b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából;

 

c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól nyolc napon belül az oltási könyv pótlását kérni;

 

d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 18. § (1) bekezdés g) pontjában leírtak szerint az oltás során közreműködni.

 

(7) Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható.

 

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

 

 a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

 

3. § (2) Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát forgalmazásnak nem minősülő más módon átruházni kizárólag az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő megjelölése után lehet. Amennyiben a jelölésre használt transzponder nem felel meg a 11784 ISO-szabványnak vagy a 11785 ISO-szabvány A. mellékletének, az állattartónak a hatósági ellenőrzés időpontjában biztosítania kell a transzponder leolvasásához szükséges eszközt.

 

(3) Az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről, vagy állatvédelmi szervezettől örökbeadott eb és macska transzponderrel történő megjelölésének költségei az állat örökbefogadóját terhelik.

 

  17/B. § (1) A magánállatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köteles ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel jelölt-e.

 

  (2) A transzponderrel való megjelölés vagy az ivartalanítás megtörténtét az azt elvégző magánállatorvos az oltási könyv vagy a kisállatútlevél megfelelő rovatának kitöltésével, aláírásával és bélyegzőjével igazolja. Az ivartalanítás megtörténte utólag kizárólag az ebtartó költségén elvégzett eredményes bizonyító vizsgálatot követően igazolható.

 

 (3) Az eb transzponderrel történő megjelölését követő 8 napon belül a beavatkozást végző magánállatorvos köteles az állatnak az Ávtv. 42/A. § (4) bekezdése szerinti adatait a transzponderrel megjelölt ebek adatait nyilvántartó országos elektronikus adatbázisban (továbbiakban: adatbázis) regisztrálni.

 

 (4) A transzponderrel megjelölt, az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles 2012. december 31-ig a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.

 

 (5) Az adatbázisba történő regisztráció díja állatonként 200 forint. Az adatbázisban regisztrált eb adatának megváltozása miatt történő adatmódosítás díjmentes.

 

 (6) A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén

 

 a) az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni,

 

b) az adatbázis működtetője köteles a korábbi tartó adatait legalább öt évig nyilvántartani.

 

 (7) A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.

 

 (8) A transzponderrel megjelölt eb ivartalanítását vagy kisállatútlevele kiállítását az azt elvégző magánállatorvos 8 napon belül köteles az adatbázisban regisztrálni.

 

 (9) Az ebösszeírás során felvett, az adatbázisban nyilvántartottaktól eltérő vagy abból hiányzó adatokról a jegyző köteles az adatbázis működtetőjét értesíteni.

 

 (10) Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.

 

 (11) A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 52
Tegnapi: 33
Heti: 184
Havi: 1 042
Össz.: 81 008

Látogatottság növelés
Oldal: Elérhetőségek
SZEMERE-VET ÁLLATORVOSI RENDELŐ - © 2008 - 2017 - szemerevet.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: szemere vet - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »